23/08/2019
פורום אספנות


אספן קונה ספרים ישנים ועתיקים, הזדמנות לרווח כספי- יוסף לביא- 5/30/2015 5:30:00 PM
יומן הפקיד /דודו גבע- רות - 4/5/2015 10:22:00 AM
כתבי ח.נ. ביאליק- גיא בנימין- 1/15/2015 8:48:00 PM
כל סיפוריו של ש.י. עגנון הוצאת שוקן ברלין תרצ''ד, תרח''ץ (תרצ''ח)- י''ש- 12/6/2014 2:33:00 PM
אמיתי לגמרי מתוך "מועדון האספנים בן יהודה 34 ירושלים"- עפרה מדיסקר- 11/20/2014 5:15:00 AM
ספר חדש על אספנות ואספנים- עפרה מדיסקר- 10/27/2014 4:03:00 PM
מחפש בנרות את "צפת".ספר צילום - 12 צילומים בתיק קרטון מצולם כחול. מאיר ביזנסקי - MEIR BIZANSKI meir biezunski- 10/2/2014 5:50:00 PM
מחפש בנרות את "סקירות ומספרים" שנתון מועצת פועלי תל אביב ויפו 1947 מאיר ביזנסקי - מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 9/23/2014 7:22:00 AM
הגדה של פסח- גיא בנימין- 9/21/2014 2:54:00 PM
פרקי אבות- גיא בנימין- 9/21/2014 2:53:00 PM
טביה דער מילכיגער - שלום עליכם: כך במקור!!!!- אנה - 9/19/2014 4:50:00 PM
מחפש בנרות את "מספרים" שנתון מועצת פועלי תל אביב יפו 1939 מאיר ביזנסקי - מאיר ביזנסקי MEIR BIEZUNSKI- 9/17/2014 2:38:00 PM
מאיר ביזונסקי מחפש פורטפוליו צילומים בשם "צפת" משנות הששים - כריכה מצולמת כחולה- מאיר ביזונסקי MEIR BIEZUNSKI- 9/6/2014 6:26:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש את הספר "חבריא" מ-1935 בהוצאת "במעלה"- meir bizanski מאיר ביזנסקי- 9/3/2014 1:27:00 PM
מאיר ביזונסקי מחפש את "בגיא ההריגה" של לאה גרונדיג- מאיר ביזונסקי MEIR BIEZUNSKI - 9/1/2014 1:16:00 PM
מאיר ביזונסקי מחפש את "בגיא ההריגה" של לאה גרונדיג- חיים- 7/29/2019 3:14:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש את "ילדי עמל" הוצאת "המרכז לנער של הסתדרות העובדים בא"י" תרצ"ח- מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 8/25/2014 2:49:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש את "ילדי עמל" הוצאת "המרכז לנער של הסתדרות העובדים בא"י" תרצ"ח- דנה- 11/5/2017 7:59:00 AM
מאיר ביזנסקי מחפש את "ילדי עמל" הוצאת "המרכז לנער של הסתדרות העובדים בא"י" תרצ"ח- מריה- 6/15/2019 9:57:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש את "חבריא" מ-1935 בהוצאת "במעלה"- מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 8/25/2014 2:48:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש "מספרים" שנתון מועצת פועלי תל אביב יפו 1939- מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 8/25/2014 2:47:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש "נשמות בישראל" ליטוין 1943- מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 8/25/2014 2:46:00 PM
מאיר ביזנסקי מחפש "פולין" תיק צילומים וורוביציק- מאיר ביזנסקי MEIR BIZANSKI- 8/25/2014 2:45:00 PM

1 2 3 4 5 6 7 ..